De technieken en voordelen van actief luisteren

Actief luisteren

Actief luisteren is doelgericht luisteren, met uw focus op het begrijpen van wat de spreker probeert te communiceren.

We zijn zelden getraind voor deze techniek. Zelfs degenen die weten hoe ze actief moeten luisteren, doen dat over het algemeen niet altijd. Het kost moeite om actief te luisteren. Het is gemakkelijk om terug te vallen in de passieve modus - de woorden horen maar niet echt proberen de betekenis te begrijpen die de spreker probeert over te brengen.Praten aan de telefoon
Praten aan de telefoon | Bron

Onze normale manier van luisteren

Voordat we bespreken hoe we echt kunnen luisteren, kan het nuttig zijn om onze standaardneigingen te onderzoeken.Het is jammer, maar in de drukke samenleving van vandaag besteden we zelden onze volledige aandacht aan een enkele activiteit. We zijn geobsedeerd geraakt door de praktijk van multi-tasking. We zijn zo vastbesloten om productief te zijn dat we proberen te luisteren en tegelijkertijd andere taken uit te voeren, met als resultaat dat we het allemaal niet goed doen.

Zelfs als we niet proberen te multitasken, worden we vaak afgeleid van het luisteren door de gebeurtenissen om ons heen. We houden geen oogcontact, wat aantoont dat we onze aandacht verleggen naar andere mensen en dingen. Kortom, we zijn niet volledig betrokken bij het gesprek.We hebben ook de neiging om onze aandacht te richten op het formuleren van een reactie op wat er wordt gezegd in plaats van ons te concentreren op de woorden die de spreker zegt. Vaak staan ​​we niet eens toe dat iemand zijn gedachten heeft uitgelegd voordat we hem onderbreken met onze eigen meningen en ideeën. We zouden zelfs hun zinnen voor hen kunnen afmaken. Wanneer we ons met dit gedrag bezighouden, luisteren we niet zozeer als we ons voorbereiden om te laten zien wat we denken of weten over het onderwerp.

Hoewel zowel face-to-face- als telefoongesprekken een uitdaging kunnen zijn, biedt telefoneren meer gelegenheid (en dus meer verleiding) om aan multi-tasking deel te nemen. Het vereist dus een grotere inzet om actief te luisteren. Hoe vaak heb je met iemand aan de telefoon gepraat en het klikken van een toetsenbord gehoord, of realiseerde je je dat de andere persoon werd afgeleid en geen aandacht schonk aan wat je zei? Hoe voelde je je toen, wetende dat de andere persoon iets anders belangrijker vond dan wat je zei?

Praten aan de telefoon
Praten aan de telefoon | Bron

Voordelen van actief luisteren

Dus wat levert het op als we extra moeite doen om goed te luisteren? Simpel gezegd, actief luisteren levert zowel beter begrip als betere relaties op.Op het meest basale niveau betekent meer betrokken zijn dat je echt communiceert. Als beide gesprekspartners actief luisteren, zal elke persoon het standpunt van de ander horen en begrijpen. U kunt geen goede communicatie hebben als een of beide partijen niet hun volledige aandacht besteden aan de woorden die worden gezegd en de betekenis erachter.

Goede communicatie is ook de basis voor goede relaties. Als je echt luistert, toon je respect voor de ander. Deze simpele handeling schept vertrouwen en nodigt uit tot meer intimiteit.

Aandachtig luisteren zorgt ervoor dat mensen zich openstellen; ze hebben het gevoel dat ze worden gehoord en begrepen, en door de onverdeelde aandacht voelen ze zich gewaardeerd en gerespecteerd. Zodra mensen het gevoel hebben dat iemand echt naar hen luistert, zijn ze meer bereid om hun ware gevoelens te delen.

Actief luisteren kan ook helpen bij het verspreiden van conflicten en meningsverschillen. Als we kalm en respectvol zaken bespreken waar we het niet mee eens zijn, kunnen we het standpunt van de ander volledig begrijpen. Hoewel we het misschien niet altijd eens zijn met hun mening, begrijpen we tenminste hun redenering. Gewoon weten wat een persoon werkelijk denkt en waar ze vandaan komen, helpt ons om ze beter te begrijpen en kan gevoelens van woede of wrok verlichten.

Bron

Technieken voor actief luisteren

Dus hoe kunnen we actief luisteren oefenen? Hier zijn enkele tips om volledig betrokken te zijn bij uw gesprekken.

  • Wanneer u naar iemand luistert, hetzij in een een-op-een-gesprek of als lid van een groep, richt uw aandacht dan volledig op het onderwerp dat de spreker bespreekt. Als je merkt dat je gedachten afdwalen, zeg dan zachtjes tegen jezelf 'niet nu' of 'daar zal ik later over nadenken' en richt je aandacht weer op de spreker. Indien mogelijk kunt u een of twee sleutelwoorden op papier noteren, zodat u uw aandacht weer op het gesprek kunt richten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u uw gedachte vergeet.
  • Laat u niet verleiden door afleidingen; houd je aandacht gericht op de spreker en op wat ze zeggen. Vaak wordt onze aandacht afgeleid naar activiteiten om ons heen: iemand die voorbijloopt, een gesprek in de buurt of een andere activiteit. Het is gemakkelijk om afgeleid te worden, maar als je je eenmaal bewust wordt van deze neiging, wordt het gemakkelijker om te herkennen wanneer je aandacht begint af te dwalen en om je aandacht weer op je gesprek te richten. Afleiding negeren lijkt misschien moeilijk, maar je kunt er beter in worden door te oefenen. Als u weet dat u snel afgeleid wordt, kunt u ook stappen ondernemen om de verleiding te minimaliseren: een tijd en plaats kiezen om te praten die niet zo druk is, stoelen uit de buurt van ramen en gangpaden selecteren en indien mogelijk met uw rug gaan zitten op mogelijke afleidingen.
  • Concentreer u op de spreker, niet op uzelf. Denk niet vooruit op uw reactie. Zorg voor regelmatig oogcontact. Je wilt niet elke minuut in de ogen van de ander staren, maar zorg ervoor dat je regelmatig naar hun ogen en gezicht kijkt.
  • Wees betrokken. Kijk rechtstreeks naar de spreker en gebruik uw lichaamstaal om aan te geven dat u luistert. U kunt voorover leunen, met uw hoofd knikken, glimlachen of uitnodigende gebaren met de handpalm maken om het gesprek aan te moedigen.
  • Geef de spreker altijd de tijd om zijn zin af te maken voordat u reageert. Maak er een gewoonte van om in stilte tot drie te tellen voordat u uw eigen gedachten uitspreekt.
  • Als je spreekt, spreek dan waardering uit voor hun standpunt. Het betekent niet dat u het met hen eens bent, alleen dat u waarde hecht aan het begrijpen van hun perspectief.
  • Leer ten slotte vragen te stellen op een niet-bedreigende, niet-oordelende manier. Als je vragen stelt met een vijandige of spottende toon, zal de andere persoon meestal defensief worden en zelfs boos worden. Zodra emoties het overnemen, is het moeilijk om op een respectvolle manier ideeën uit te wisselen en wordt begrip bijna onmogelijk.

Hoewel deze technieken moeite kosten, worden ze natuurlijker door te oefenen - en de voordelen zijn het waard.

Als u uw relaties thuis, op het werk en in uw sociale netwerken wilt verbeteren, leer dan actief te luisteren. Het zal alle aspecten van je leven verbeteren.